– en anden vej til en ungdomsuddannelse

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Sydvestvej 129 A
2600 Glostrup
Tlf. 43 45 64 98 – Fax 43 45 18 27
E-mail: post@gapro.dk
Web: www.gapro.dk

Fag:

IT Grafisk værksted

IT Medie værksted

IT Spilværkstedet

IT Support værksted

Værksteds-Butikken

Sosu & Pædagogik

Idræt

Ejendomsservice

Smede værkstedet

Træ værkstedet

Køkken

Undervisning i Dansk og matematik på forskellige niveauer, særligt tilbud for ordblinde.

STU