Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Sydvestvej 129 A
2600 Glostrup
Tlf. 43 45 64 98 – Fax 43 45 18 27
E-mail: gp@gp-h.dk
Web: www.gp-h.dk

Fag:

Grafisk, Webdesign & Medie

PC Support

Krop & Krea

Idræt

Smede- og snedkerværksted samt Ejendomsservice

Køkken

Sosu og pædagogik
Undervisning i Dansk og matematik på forskellige niveauer, særligt tilbud for ordblinde.

STU